Webové kanály

Webové kanály

Možnost poskytnout dosažitelnost a snadno interagovat se svými zákazníky prostřednictvím chatu, volání na kliknutí, videa nebo e-mailu.

Webové kanály dávají vašim zákazníkům možnost snadno se s vámi spojit prostřednictvím chatu, volání na kliknutí, videa nebo e-mailu. Tato řešení zvyšují spokojenost zákazníka, objem prodeje a příjmy za transakci a snižují náklady.

Společnost Teleperformance má díky zevrubným znalostem vašeho oboru, osvědčeným metodám a také důkladnému pochopení spotřebitele zkušenosti a znalosti, aby vás dovedla k řešení, které je pro vás nejlepší. Budeme s vámi spolupracovat, abychom nalezli to nejlepší řešení, ať už dáváte přednost jakékoli technologii. 

image

Chat na kliknutí (reaktivní a proaktivní)


Volání na kliknutí (reaktivní a proaktivní)


Video chat


E-mail / webový formulář

Improve sales and revenue per transaction using web channels.

(MISSING TRANSLATION)

Contacte-nos

Improve sales and revenue per transaction using web channels.

(MISSING TRANSLATION)

Contacte-nos
Click-to-chat

Chat na kliknutí (reaktivní a proaktivní)

Chat je jednoduchý způsob, jakým mohou zákazníci získat informace prostřednictvím vaší webové stránky. Zákazníci se obvykle mohou spojit se zástupcem do minuty a mohou pokládat otázky a dostávat odpovědi rychle a bez potíží. Chat může být umístěn po celé webové stránce nebo se soustředit jen na některé stránky, které jsou pro zákaznickou cestu zásadní.

Chat se dobře hodí pro následující záležitosti:

• Snížení míry opouštění a nákladů na jeden kontakt.

• Podpora výrobků/služeb, které jsou složité a pravděpodobně vyvolají u zákazníků otázky, vytvářejí pochybnosti a odrazují zákazníky od nákupu.

• Doplnění samoobslužné části webové stránky tam, kde zákazník potřebuje podrobné informace.

Volání na kliknutí (reaktivní a proaktivní)

Zákazníci mohou kliknout na tlačítko a mluvit přímo se zástupcem prostřednictvím svého počítače nebo zařízení. Protože čím dál víc zákazníků používá mobilní zařízení, nabízí jim telefonování pomocí kliknutí pohodlný způsob kontaktu, aniž by museli opustit stránku. Na rozdíl od hlasového volání může být volání na kliknutí sledováno ze stránky (včetně údajů o zákazníkovi, pokud jsou v přihlášené sekci) prostřednictvím zástupce až po nabídnutí konečného řešení. To dává neuvěřitelnou možnost pochopit konkrétní problémy,které každá stránka vytváří. To pomáhá společnostem aktualizovat obsah svého webu ve snaze omezit počet kontaktů, což může vést k snížení nákladů. U stránek, u kterých je jedním z cílů prodej, může být prodej vysledován od generování podnětu na webové stránce po uzavření obchodu prostřednictvím zástupce.

Click-to-call

Volání na kliknutí (reaktivní a proaktivní)

Zákazníci mohou kliknout na tlačítko a mluvit přímo se zástupcem prostřednictvím svého počítače nebo zařízení. Protože čím dál víc zákazníků používá mobilní zařízení, nabízí jim telefonování pomocí kliknutí pohodlný způsob kontaktu, aniž by museli opustit stránku. Na rozdíl od hlasového volání může být volání na kliknutí sledováno ze stránky (včetně údajů o zákazníkovi, pokud jsou v přihlášené sekci) prostřednictvím zástupce až po nabídnutí konečného řešení. To dává neuvěřitelnou možnost pochopit konkrétní problémy,které každá stránka vytváří. To pomáhá společnostem aktualizovat obsah svého webu ve snaze omezit počet kontaktů, což může vést k snížení nákladů. U stránek, u kterých je jedním z cílů prodej, může být prodej vysledován od generování podnětu na webové stránce po uzavření obchodu prostřednictvím zástupce.

Video Chat

Video chat

Video chat funguje stejně a má stejný přínos jako volání na kliknutí, ale zákazník má v případě zájmu navíc možnost vidět zástupce a naopak. Možnost vidět tvář druhé osoby může být velkou výhodou, zejména v oboru, který má obchodní model s nízkým objemem a vysokým ziskem, například pro banky s VIP klienty, kde je nutný vysoký stupeň důvěry. Video chat je také skvělá volba pro některé typy podpory. Zákazník může například ukázat vady zboží, zástupce zase může přímo ukázat, jak vyřešit problém s výrobkem, a to místo osobní návštěvy odborníka. Také to může být výborné pro předvedení vlastností výrobku interaktivnějším způsobem, než jak by dokázalo prosté video. Na rozdíl od videa může zástupce podniknout kroky pro uzavření obchodu nebo alespoň získat dostatek informací pro posouzení, zda má cenu tento podnět dále sledovat.

E-mail / webový formulář

Email is still an immensely popular channel. Our data shows that email is the second most used channel.

Just because someone sends an email/web-form does not mean that an email response is always the right one. We can support email responses via alternative channels as part of your omnichannel strategy.

 

(MISSING TRANSLATION)

Email/web-form

E-mail / webový formulář

Email is still an immensely popular channel. Our data shows that email is the second most used channel.

Just because someone sends an email/web-form does not mean that an email response is always the right one. We can support email responses via alternative channels as part of your omnichannel strategy.

 

(MISSING TRANSLATION)

TP’s integrated team is strategically built to bring solutions to meet your needs.

(MISSING TRANSLATION)

Contacte-nos

TP’s integrated team is strategically built to bring solutions to meet your needs.

(MISSING TRANSLATION)

Contacte-nos
Curve

Reaktivní vs. proaktivní

Protože reaktivní kanály jsou pasivní, nepřimějí zákazníky, aby navázali další kontakt, ale poskytnou zákazníkům jistotu, že v případě potřeby tu mají podporu.

Proaktivní chat pomocí kliknutí a proaktivní telefonování pomocí kliknutí se opírají o načasování a statistiku webové stránky s cílem vybídnout k zahájení chatu nebo telefonátu. Tato analýza zahrnuje například objem času stráveného na webové stránce, aktivitu spočívající ve výběru konkrétního tlačítka nebo posouvání na určité místo.

reactive

A co takhle technologie?

Teleperformance může v případě potřeby poskytnout technologii. Dokážeme však pracovat s jakoukoli stávající technologií, kterou používáte, i když to může omezit zavádění výjimečného interaktivního řešení.

Naše týmy mohou navrhnout řešení, které by pomohlo překonat limity ve vašem stávajícím softwaru.

Error loading MacroEngine script (file: /General/CookieDynamic.cshtml)